Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaż Zygmunt

Zygmunt Błaż

ur. w 1950 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Zygmunt Błaż od 1969 r. był zatrudniony w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krośnie. W 1980 r. był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy, został również wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. W tym czasie współpracował z ośrodkiem duszpasterskim w Haczowie oraz był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Krośnie.
   W dniach od 13.12.1981 r. do 2.06.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Uhercach i Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował nielegalną działalność m.in.: redagował i kolportował nielegalne wydawnictwa związkowe, w 1982 roku współtworzył, a w roku 1984 został przewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Był zaangażowany w działalność charytatywną. Od roku 1986 był działaczem krakowskiego ugrupowania niepodległościowego „Zamek”. W 1988 r. uczestniczył w reaktywowaniu struktur NSZZ „Solidarność” w województwie krośnieńskim. Posiadał zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej wniesione przez Wydział V SB KWMO/WUSW w Krośnie w latach 1982-1984. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN