Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Władysław Tkaczyk

ur. w 1930 roku w m. Kadłubska Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2014
Biogram
Pan Jan Władysław Tkaczyk był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Brał czynny udział w kolportowaniu na terenie Radomia i całego województwa wydawnictw bezdebitowych. Brał udział w zebraniach Komitetu Obrony Robotników oraz ułatwiał członkom KOR dotarcie do pokrzywdzonych i prześladowanych za udział w Radomskim "Czerwcu". Jego zaangażowanie w działalność opozycyjną spowodowało, że znajdował się pod stałą kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa m.in. poprzez wykorzystanie osobowych źródeł informacji. Był również zatrzymywany na 48 godzin, a w miejscu pracy i zamieszkania przeprowadzano rewizje. Pan Jan Władysław Tkaczyk był postrzegany przez ówczesny aparat władzy jako osoba "szczególnie niebezpieczna" i przewidziany był do internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN