Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jackiewicz Zbigniew

Zbigniew Jackiewicz

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Od przełomu lat 1987/1988 r. do czerwca 1989 r. brał udział w kolportażu bezdebitowej prasy, książek, broszur i innych materiałów ukazujących się w podziemiu, szczególnie w strukturach Grupy Politycznej Niezawisłość i Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczył w organizacji lokali przeznaczonych na kolportaż, magazynów poligraficznych i miejsc składania książek. Brał udział w tajnych spotkaniach, na których planowano dalsze działania - przekazywanie kontaktów na inne grupy działające w podziemiu oraz przygotowywanie demonstracji i akcji ulotkowych. Świadczył pomoc prawną na rzecz „Solidarności” w trakcie przechodzenia Związku z tajnych do legalnych działań w 1988 r. (składanie wniosków do sądu o rejestrację Komisji Zakładowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”).
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków