Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majewski Ryszard

Ryszard Stanisław Majewski

ur. w 1941 roku w m. Domaniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Ryszard Stanisław Majewski od 1970 r. prowadził gospodarstwo ogrodniczo-szkółkarskie w Goślinowie. W latach 1961-1981 był członkiem ZSL. W 1980 r. był jednym z inspiratorów utworzenia w województwie poznańskim niezależnych rolniczych związków zawodowych. W 1980 r. współorganizował Komitet Obrony Chłopów w Goślinowie i NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w województwie poznańskim. W styczniu 1981 r. został powołany na przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, a w lipcu tegoż roku na wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z działaczami zdelegalizowanej poznańskiej „Solidarności” organizował podziemne struktury rolniczych związków zawodowych. W konspiracyjnych strukturach pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” gminy Gniezno. Kolportował nielegalne wydawnictwa, organizował akcje ulotkowe, manifestacje, zbiórki pieniędzy i żywności dla represjonowanych. W październiku 1988 r. wznowił jawną działalność związkową w Tymczasowej Radzie NSZZ RI „Solidarność”. W 1989 r. został powołany na członka Komitetu Obywatelskiego  „Solidarność” w Poznaniu. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach był kontrolowany operacyjnie, zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej