Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pohl Edward

Edward Pohl

ur. w 1940 roku w m. Kórnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Edward Pohl jako pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu prowadził w latach 1980-1989 zagrożoną karą działalność antykomunistyczną, brał czynny udział w kolportażu w miejscu pracy (ZNTK w Poznaniu) ulotek oraz nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” oraz „Solidarność Walczącą”. Przewoził swoim samochodem nielegalne wydawnictwa, prasę i ulotki, oraz  użyczał pomieszczenia w swoim domu przy ul. Kołłątaja 84 w Poznaniu na potrzeby nielegalnej drukarni. Pisał artykuły do gazetki podziemnej w ZNTK Poznań „Głosu z Roboczej”, która była drukowana przez „Solidarność Walczącą”. Organizował papier do druku nielegalnych wydawnictw, drzewce i płótno do transparentów na manifestacje niepodległościowe. Brał udział w manifestacjach rocznicowych w stanie wojennym i w latach 80-tych. W latach 1987-1989 był uczestnikiem protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Klempiczu.
Biogram opracowano na podstawie: