Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tupta Józef
Józef Tupta
ur. w 1949 roku w m. Pcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 w Krakowie – Nowej Hucie (funkcjonującego na terenie Huty im. Lenina). Od jesieni 1980 r. zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik akcji ulotkowych. 
Zatrzymany w dniu 20 września 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 16 grudnia 1982 r. po umorzeniu postępowania karnego w związku z niemożnością procesowego udowodnienia kontynuowania działalności związkowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej