Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Andrzej Czechoński

ur. w 1944 roku w m. Szczebrzeszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych w gminie Szczebrzeszyn. Po ich powstaniu został przewodniczącym Zarządu Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI w Szczebrzeszynie. Brał aktywny udział w strajku okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL w Zamościu, wchodził w skład komitetu strajkowego. W dniu 13.12.1981 r. został internowany, osadzony w ZK w Krasnymstawie, a od 9.01.1982 r. we Włodawie. Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 45/82 z 18.03.1982 r. Po zwolnieniu z internowania zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych opozycji politycznej na terenie woj. zamojskiego. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI. Jako reprezentant Zamojszczyzny uczestniczył w spotkaniu działaczy „Solidarność” RI w klasztorze karmelitanek w Czernej, gdzie m.in. omawiane były zasady tworzenia parafialnych rad rolników. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” RI utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa zamojskiego oraz uczestnik uroczystości i manifestacji patriotycznych, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Wspólnot Rolników był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. Formą represji wobec Pana Stanisława Czechońskiego były wielokrotne rozmowy ostrzegawcze i przeszukania jego zabudowań, w celu odnalezienia literatury bezdebitowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej