Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Durczok Stanisław

Stanisław Andrzej Durczok

ur. w 1951 roku w m. Jastrzębie-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Ksiądz Stanisław Durczok w latach 1981-1989 wspierał dążenia niepodległościowe struktur opozycji antykomunistycznej w miejscach gdzie pełnił posługę kapłana tj. w miastach: Mikołów, Ruda Śląska oraz Mysłowice. Organizował pomoc strajkującym i represjonowanym w stanie wojennym. Był przesłuchiwany przez SB w Mikołowie w związku z wygłoszonym kazaniem w dniu 13 XII 1981 r., podczas którego nawoływał wiernych, aby wracali do swoich zakładów pracy, gdzie podejmowane były akcje strajkowe . 
Od 1982 r. odprawiał tzw. msze za Ojczyznę, po zakończeniu których udostępniał salki katechetyczne na potrzeby spotkań działaczy opozycji. Ponadto przechowywał sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ryfama Mikołów, w czasie kiedy działalność Związku była nielegalna. Ksiądz Stanisław Durczok organizował także Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafiach, w których był wówczas wikariuszem oraz działał w stowarzyszeniach i innych inicjatywach jak: PTTK Pielgrzym czy Kluby Inteligencji Katolickiej, które stanowiły przykrywkę dla działalności podziemnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków