Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stawicki Marian

Marian Franciszek Stawicki

ur. w 1950 roku w m. Tczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Marian Franciszek Stawicki, zatrudniony w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie jako ślusarz, był od września 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność”.  W związku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej. 
Z uwagi na swoją działalność o charakterze niepodległościowym Pan Marian Stawicki był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. 
Ponadto Pan Marian Stawicki był rozpracowywany w ramach sprawy obiektowej krypt. "Motor", dotyczącej FPS "Polmo" w Tczewie i prowadzonej przez Wydział III/III-A KWMO w Gdańsku/Pion V RUSW w Tczewie jako podejrzany o kolportaż ulotek na terenie zakładu. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN