Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Norman Wiesław

Wiesław Grzegorz Norman

ur. w 1959 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Wiesław Norman w latach 1980-1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym, członkiem i działaczem NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, współtwórcą struktur „Solidarności” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Zajmował się kolportowaniem materiałów związkowych „Solidarności” na terenie Częstochowy m.in. pisma „CDN”, udzielał również w swoim domu schronienia działaczom opozycji. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w latach 1980-83 Pan Wiesław Norman był poddawany różnym formom represji, między innymi był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Pierwszy raz miał miejsce w sierpniu 1980 r. i wiązał się z działalnością związkową. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej MO w Częstochowie, aby uzyskać zeznania określonej treści podczas przesłuchania grozili Wiesławowi Normanowi utratą pracy przez niego i przez członków rodziny. Podczas kolejnego zatrzymania i przesłuchania w dniu 9 IX 1982 r. Pan Wiesław Norman został pobity przez przesłuchujących go funkcjonariuszy. 
Biogram opracowano na podstawie: