Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Głębicki

ur. w 1963 roku w m. Stanin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Związany był od 1984 roku z niezależnym ruchem wydawniczym w Siedlcach. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niezależnego pisma siedleckiej opozycji „Metrum” . Był drukarzem i kolporterem tego nielegalnego pisma. Blisko współpracował w tym zakresie ze współzałożycielem i redaktorem dwutygodnika „Metrum” i jednym z liderów Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego (SKOS) Cezarym Kaźmierczakiem. Wykonywał diapozytywy i drukował metodą sitodruku, uczestniczył w szkoleniach dla drukarzy niezależnych organizowanych w Warszawie. Pan Zbigniew Głębicki brał także udział w kolportażu ulotek oraz książek wydawnictw "Metrum" i wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka. Z powodu swej działalności Pan był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną.