Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Ochwat

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Wojciech Ochwat pracował w Gdańskiej Stoczni Remontowej jako elektromonter. Na początku 1981 r. został członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale W-9. Dnia 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w związku z odbywającą się wówczas demonstracją w centrum Gdańska, zorganizowaną w drugą rocznicę podpisana porozumień sierpniowych. Następnego dnia Wojciech Ochwat został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Oskarżono go o udział w zbiegowisku publicznym, podczas którego wznosił okrzyki „gestapo” w stosunku do funkcjonariuszy MO oraz rzucał w nich kamieniami. 25 października 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku uniewinnił Wojciecha Ochwata od zarzucanego mu czynu, dzień później został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej