Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walisko-Brysch Anna
Anna Łucja Walisko-Brysch
ur. w 1954 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pani Anna Walisko-Brysch od pierwszych dni stanu wojennego współpracowała z grupą nauczycieli, którzy nie zaprzestali działalności związkowej w „Solidarności”. 
W latach 1982-1984 współpracowała z redakcją „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, na początku przepisywała w domu teksty ulotek na matrycach do powielacza, następnie pełniła funkcje łączniczki i dostawała zadania kurierskie, kolportowała pismo na terenie Tarnowskich Gór, Łodzi i Warszawy. W kwietniu 1983 r. dostarczyła matryce biuletynu do Łodzi, gdzie drukowany był „Głos Śląsko-Dąbrowski”. Po przeszukaniu mieszkania i wykryciu literatury bezdebitowej Pani Anna Walisko-Brysch dwukrotnie zatrzymana została na 48 godzin w areszcie. W 1985 r. zaangażowała się w organizowanie punktów odbioru prasy podziemnej na terenie Piekar Śląskich. 
Do 1989 r. aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, angażowała się w zbieranie składek związkowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN