Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gaj Fryderyk
Fryderyk Ryszard Gaj
ur. w 1938 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”.  W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 12 lutego 1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym w Załężu. Internowano go jako „inspiratora i organizatora akcji strajkowych oraz antypaństwowych i antypartyjnych wystąpień w WSK Mielec”. Po zwolnieniu z internowania był szykanowany w pracy. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1982-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN