Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Oskiera

ur. w 1955 roku w m. Budy Stare
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Krzysztof Oskiera w czasie stanu wojennego jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznego szkolenia wojskowego od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. w JW nr 3466 w Czerwonym Borze oraz przydzielony do 1. kompanii inżynieryjno-drogowej i 3. kompanii saperskiej. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, lecz było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. 1.05.1984 r. został zatrzymany podczas nielegalnego zgromadzenia w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN