Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bernacki Dariusz

Dariusz Marek Bernacki

ur. w 1967 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Dariusz Marek Bernacki od 1984 r. był działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1986-1987 pracował w drukarni RMN. Aktywnie uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu pism takich jak „Feniks”, „Szaniec”, „Sokół”. W wyniku prowadzonej działalności opozycyjnej został poddany licznym środkom represji, czego dowodem były zatrzymania i przesłuchania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Był karany przez Kolegium ds. Wykroczeń. W latach 1985-1988 był pod stałą obserwacją gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN