Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaszczyk  Zofia

Zofia Anna Błaszczyk

ur. w 1951 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Zofia Anna Błaszczyk z d. Klatka w 1980 r. włączyła się w organizację NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Skierniewicach, a od 1.02.1981 r. była pracownikiem NSZZ „Solidarność” Region „Mazowsze” Oddział w Skierniewicach. Jako aktywny członek związku zajmowała się kolportażem ulotek i organizacją akcji informacyjnych, m.in. plakatowych. W stanie wojennym była internowana w okresie od 13.12.1981 r. do 14.01.1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu i Olszynce Grochowskiej. Po zwolnieniu Służba Bezpieczeństwa podjęła działania mające na celu skompromitowanie jej w środowisku byłych działaczy NSZZ „Solidarność”. W latach 1981–1987 podlegała inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej