Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Jan Grochowski

ur. w 1951 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017
Biogram
Marian Grochowski w działalność związkową zaangażował się w sierpniu 1980 r. Był jednym z inicjatorów powstania i członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach. Wszedł w skład Zarządu Oddziału „Solidarności” tamże oraz Zarządu Regionu Mazowsze, gdzie zajmował się sprowadzaniem i dystrybucją wydawnictw „Solidarności”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 13.12.1981 r. został internowany, do 12.02.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. W latach 1981–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej