Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żołyniak Leszek

Leszek Żołyniak

ur. w 1947 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Leszek Żołyniak od września 1980 r. był działaczem „Solidarności” przy Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi (ZBiPM) Cuprum we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. W 1981 r. został delegatem na I Wolnym Zebraniu Delegatów (WZD) Regionu Dolny Śląsk.  Od 13.12.1981 r. był członkiem RKS. W dniach 14-15.12.1981 r. uczestniczył w strajku Pafawagu i Dolmelu we Wrocławiu. W dniu 15.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany (16.12.1981). 11.01.1982 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazał go na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Został osadzony w Zakładzie Karnym (ZK) we Wrocławiu, lecz od 26.08.1982 r. orzeczono roczną przerwę w odbywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia. Od sierpnia 1982 przez dwie kadencje był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej (TKZ) „Solidarność” przy ZBiPM Cuprum. W latach 1983-1990 ponownie został członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS), na prośbę przewodniczącego Marka Muszyńskiego. 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Leszek Żołyniak współzakładał, a następnie był współautorem pisma „Prawda. Miesięcznik myśli niezależnej”, reprezentował przewodniczącego RKS w redakcji „Z Dnia na Dzień”, koordynował tajną Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny (MKK) „Solidarność” Zachód we Wrocławiu oraz kolportował wydawnictwa podziemne i zbierał fundusze na działalność podziemnej „Solidarności”. Był także łącznikiem pomiędzy Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu a strukturami podziemnymi Zagłębia Miedziowego. W styczniu 1985 znalazł się w grupie osób, które sygnowały petycję domagającą się wznowienia procesu w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka. W latach 1983-1989 współorganizował tzw. Msze za Ojczyznę w parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.
Na przełomie 1989/1990 był uczestnikiem Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. został delegatem na II WZD Regionu Dolny Śląsk, a w 1991 r. na III KZD. W latach 1990-1991 był członkiem Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej