Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Urbaniak Tadeusz
Tadeusz Urbaniak
ur. w 1959 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018

Biogram

Tadeusz Urbaniak był aktywnym działaczem antykomunistycznym, działaczem Ruchu Młodej Polski, członkiem NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdyni oraz członkiem Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 10 marca 1982 r. W latach 1982-1986 rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnego-rozpracowania w związku z prowadzeniem wrogiej działalności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN