Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kulig

ur. w 1948 roku w m. Żurawica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Stanisław Kulig (1948-2000) od 1981 r. był członkiem NSZZ RI „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od 1982 r. był członkiem Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Jaśle. Był wydawcą, redaktorem naczelnym i kolporterem podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarność”. 06.11.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie. Zwolniony został 09.12.1982 r. Był organizatorem wyemitowanej 07.10.1984 r. przez KK „Solidarność” na falach UKF 10-minutowej audycji radiowej, w której odczytano fragmenty Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz nazwiska osób internowanych i represjonowanych z regionu jasielskiego. W okresie od 24.08.1985 r. do 30.11.1985 r. Wydz. Śledczy SB WUSW w Krośnie prowadził przeciwko niemu dochodzenie. Sprawa dotyczyła produkcji i kolportażu ulotek sygnowanych przez „Solidarność”, ujawnionych na terenie Krosna i Jasła. Zawierały one m.in. krytykę podwyżki cen na artykuły spożywcze, wezwanie do strajku w dniu 1 lipca oraz żądanie uwolnienia więźniów politycznych. Jedną z osób podejrzanych o ich rozpowszechnianie był Stanisław Kulig, względem którego zastosowano dozór MO. Dochodzenie warunkowo umorzono 30.11.1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN