Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Słupska Grażyna
Grażyna Halina Słupska
ur. w 1946 roku w m. Lipno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017

Biogram

Grażyna Słupska w 1980 r., będąc pracownikiem Zakładów Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu, zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy zostając członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie  Komisji Zakładowej. Prowadziła również związkową bibliotekę. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyła się w inicjatywy podejmowane przez podziemne struktury „Solidarności”. Brała udział w konspiracyjnych spotkaniach odbywających się w kilku miejscach w Toruniu, w tym w kościołach i magazynie materiałowym Zarządu Regionu. Kolportowała zakazane wydawnictwa i ulotki oraz organizowała nielegalną działalność na terenie ZMB „Predom-Metron”. W szczególności zaangażowała się w pomoc osobom aresztowanym i internowanym w ośrodkach odosobnienia oraz ich najbliższym. Działała w ramach Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom. Organizowała pomoc materialną i żywieniową oraz zajmowała się sporządzaniem list osób pozbawionych wolności z przyczyn politycznych.
Od 1983 r. była członkiem Grupy Poszukiwania Alternatywnych Sposobów Oporu Społecznego (non-violence). W latach 1985-1986 ściśle współpracowała z wydawnictwem "Kwadrat”, pisząc teksty oraz przechowując w swoim prywatnym mieszkaniu podziemne wydawnictwa. Uczestniczyła w organizowanych w regionie toruńskim Mszach Św. za Ojczyznę.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w latach 1986-1988 została objęta zakazem wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak, "Czas ludzi niepokornych", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN