Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Figiel Andrzej

Andrzej Piotr Figiel

ur. w 1950 roku w m. Łowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Andrzej Figiel wziął udział w wydarzeniach Grudnia 1970 roku, był członkiem podziemnej ,,Solidarności" oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
W 1970 roku, będąc pracownikiem Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku na terenie zakładu pracy nawoływał do strajku, a także razem z innymi robotnikami wyszedł na ulice Gdańska. Za udział w ,,zajściach grudniowych'' i działalność na terenie zakładu został zwolniony z pracy.
Od 1986 roku zaangażował się w pracę na rzecz podziemnej ,,Solidarności'' w charakterze kolportera. Kolportował m.in. pisma ,,Obraz", ,,Robotnik", ,,Tygodnik Wojenny", ,,Mazowsze" oraz ,,Z podziemia", a także kasety magnetofonowe z kazaniami ks. Jerzego Popiełuszki.  W tym czasie został również współpracownikiem tygodnika ,,Jedność", ponadto zajmował się transportem wydawnictw bezdebitowych ze Szczecina do Skierniewic.
W 1989 roku współorganizował powstawanie struktur nowego opozycyjnego związku pod nazwą ,,Solidarność 80", którzy zrzeszał działaczy ,,Solidarności"nastawionych krytycznie wobec porozumień Okrągłego Stołu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków