Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leonard Franciszek Warda

ur. w 1940 roku w m. Juncewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Leonard Warda był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. W dniach 21-22 VIII 1980 r. uczestniczył w strajku w „Fazos”. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Zakładowej. 
W trakcie swojej działalności utrzymywał bezpośrednie kontakty z aktywnymi działaczami NSZZ „Solidarności” i Konfederacji Polskiej Niepodległej z województwa katowickiego. Był jednym ze współorganizatorów marszu głodowego w czerwcu 1981 r. w Tarnowskich Górach. W dniach 14-17 XII 1981 r. w odpowiedzi na wprowadzeniu stanu wojennego był głównym organizatorem i uczestnikiem strajku w „Fazos”. Po rozwiązaniu strajku ukrywał się. 
W dniu 21 XII 1981 r.  został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 16 II 1982 r. został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności i osadzony w zakładach karnych w Raciborzu i Wrocławiu. Ze względu na stan zdrowia postanowieniem Sądu ŚOW z dnia 19 XI 1982 r. Pan Leonard Warda został warunkowo zwolniony, a na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 20 IV 1983 r. został ostatecznie zwolniony z więzienia.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN