Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Dul

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Pan Jerzy Dul po wprowadzeniu stanu wojennego był aktywnym członkiem Tajnej Komisji Związkowej „Solidarność" Kolejarzy Węzła Wrocław. Zajmował się kolportażem podziemnych czasopism i umieszczaniem nielegalnych napisów na murach i wagonach kolejowych. 
W związku z prowadzoną działalnością został dnia 21 sierpnia 1983 r. zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące. Następnie wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego został 25 października 1982 r. skazany na rok pozbawienia wolności. Przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu i w Zakładzie Karnym w Strzelinie. 14 marca 1983 r. decyzją Rady Państwa został ułaskawiony. 
Pan Jerzy Dul działalność podziemną kontynuował do roku 1989. Redagował oraz kolportował pismo „Wolna Droga. Pismo NSZZ „Solidarność" Kolejarzy Okręgu Wrocław. Ponadto angażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej