Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Felicja Straga

ur. w 1936 roku w m. Chodzież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
W 1980 r. pracowała w  Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu, w NSZZ „Solidarność” od 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizowała struktury podziemne „Solidarności” w Chodzieży. W swoim mieszkaniu drukowała ulotki dotyczące uwolnienia internowanych i popierające „Solidarność”. Organizowała pomoc dla osób represjonowanych za przekonania, m.in. pełniła funkcję kuriera, przekazującego pieniądze dla studentów z Poznania. Użyczała też mieszkania na spotkania działaczy podziemnych struktur „Solidarności” oraz wspierała opozycjonistów z Chodzieży i Wałcza podczas ich procesów. W dniu 3.06.1984 r. funkcjonariusze SB dokonali przeszukania, w wyniku którego znaleziono u Felicji Stragi m.in. znaczki poczty „Solidarności” i „Serwis informacyjny" NSZZ „Solidarność” ZNTK we Wrocławiu. W jej mieszkaniu odnaleziono dodatkowo pisma „Solidarności” i ulotki „Solidarności Walczącej”. Prokurator Wojewódzki w Pile wszczął w tej sprawie śledztwo i zastosował wobec Felicji Stragi środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. Śledztwo zostało umorzone 30.07.1984 r. na mocy amnestii. Felicja Straga kontynuowała aktywną działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” do 1989 r., współpracując m.in. z „Solidarnością Walczącą” w Pile.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN