Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowski Marian

Marian Józef Kozłowski

ur. w 1952 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017
Biogram
Był organizatorem, współzałożycielem i działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Węzła PKP Kielce. Po wprowadzeniu stanu wojennego tj. od 1981 do 1988 r. kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych  w miejscu pracy. Został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w od dnia 13 do dnia 31 grudnia 1981 r. oraz od dnia 3 września do dnia 13 października 1982 r. Oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk i art. 166 kk tj. o to, że wypowiadał się krytycznie pod adresem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W dniu 2 lutego 1983 r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kielce za noszenie znaczka „Komitetu Więzionych za Przekonania”. W mieszkaniu Mariana Kozłowskiego miały miejsce liczne rewizje.  W trakcie jednej z nich  przeprowadzonej w kwietniu 1983 r. funkcjonariusze SB znaleźli nielegalne materiały sygnowane przez „Solidarność”.  Dnia 14 kwietnia 1983 r. został tymczasowo aresztowany, a następnie zwolniony 11 maja 1983 r. za poręczeniem zakładu pracy, w którym był zatrudniony. Wyrok w sprawie Mariana Kozłowskiego zapadł w dniu 28 lipca 1983 r. Postępowanie umorzono, a kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.  W dniu 8 maja 1988 r. przed kościołem św. Wojciecha w Kielcach zorganizował nielegalną zbiórkę pieniędzy i tym samym popełnił wykroczenie z art. 56 § 1 KW, art. 52 a § 1 pkt 2 KW. Za powyższe działania w dniu 27 czerwca 1988 r. został ukarany karą grzywny w wysokości 50000 złotych i został zobowiązany do pokrycia kosztów rozprawy w kwocie 1500 złotych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej