Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Kosiński

ur. w 1940 roku w m. Dzierżanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Ryszard Kosiński był zaangażowany w struktury opozycji antykomunistycznej. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Mysłowice”. Był również członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz Konfederacji Polski Niepodległej. 
Dwukrotnie internowany, po pierwszym internowaniu, które nastąpiło dnia 13 XII 1981 r. został umieszczony w ośrodku odosobnienia Jastrzębie-Szeroka. W styczniu 1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, w lutym 1982 r. do Zakładu Karego w Zabrzu, następnie do Darłówka. Zwolniony dnia 19 II 1982 r., został poddany intensywnej inwigilacji.
Uznano, że Pan Ryszard Kosiński jest szczególnie wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego, partii oraz funkcjonariuszy MO i SB. Kolejne internowanie nastąpiło 29 VIII 1982 r. i trwało do 30 XI 1982 r.
Pan Ryszard Kosiński uczestniczył w większości akcji plakatowania w Mysłowicach. W jego domu wielokrotnie dokonywano rewizji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej