Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jolanta Dorota Grzelczyk

ur. w 1961 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Jolanta Grzelczyk w latach 1980–1985 zajmowała się wypożyczaniem i kolportażem książek oraz prasy niezależnej w powstałej bibliotece wydawnictw niezależnych, mającej siedzibę w Instytucie Nauk Politycznych we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego działała w warunkach konspiracyjnych aż do wyjazdu na emigrację w 1985 roku, rozpowszechniając takie wydawnictwa jak: „Victoria”, „PZPR-owska normalizacja”, „Spółdzielnia wydawnicza Profil”, „Inteligencja, Solidarność, władza” oraz „Polska lat 80-tych”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej