Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wydmański Piotr

Piotr Wydmański

ur. w 1959 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Piotr Wydmański prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1989.
Był działaczem podziemnej Solidarności i kolporterem prasy niezależnej. 31 sierpnia 1982 r. brał udział w inspirowanych przez gorzowską Solidarność zajściach ulicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Po zatrzymaniu został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną.
Od 1984 roku zaangażował się w kolportaż czasopism bezdebitowych ,,Feniks’’, ,,Szaniec’’ oraz ,,Solidarność Stilonowska’’. W związku z rozpowszechnianiem ww. publikacji został tymczasowo aresztowany od dnia 27.08.1985 r. do 11.11.1985 r. W dniu 12.11.1985 r. areszt zamieniono na dozór milicyjny. W następstwie przeszukania mieszkania, w którym odnaleziono nielegalną prasę, był zastraszany i został pobity przez funkcjonariuszy. Sprawę warunkowo umorzono w zawieszeniu na dwa lata.
Piotr Wydmański uczestniczył w reaktywowaniu w dniu 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ ,,Solidarność” Regionu Gorzów Wielkopolski, współtworzył także Tymczasową Komisję Zakładową w miejscu pracy. We wrześniu 1987 r. za noszenie przypiętego znaczka ,,Solidarności’’ został przez Kolegium ds. Wykroczeń ukarany grzywną. 
Pomimo stosowanych represji, Piotr Wydmański nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim do połowy 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN