Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woźniak Marek

Marek Woźniak

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Marek Woźniak w okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność" został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Spółdzielni Pracy „Nowator” w Łodzi. Po 13.12.1981 r. kolportował prasę podziemną, brał udział w akcjach ulotkowych, manifestacjach, malowaniu napisów na murach, zbieraniu składek i gromadzeniu żywności dla internowanych oraz wyszukiwał lokale na spotkania i szkolenia. Od 1985 r. aktywnie działał w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” jako członek kierownictwa i kolporter wydawanego przez MKK pisma „Gotowość »Solidarności«” i innych publikacji drugiego obiegu, w tym „Tygodnika Mazowsze”, „Prześwitu”, „Głosu Łodzi”. W latach 1982–1989 wraz z żoną Lucyną organizował przerzuty prasy podziemnej do Francji, Norwegii, Kanady i USA. W latach 1984–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.