Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janaszek Tadeusz
Tadeusz Czesław Janaszek
ur. w 1944 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Był członkiem Prezydium Zakładowego Komitetu Strajkowego, członkiem Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach. Uczestniczył w akcjach strajkowych i protestacyjnych w 1980 r. na terenie zakładu pracy. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną, zajmował się m.in. rozpowszechnianiem wydawnictw bezdebitowych. Był również zaangażowany w zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej