Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jacek Siciński

ur. w 1962 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Andrzej Jacek Siciński w 1981 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich w Łodzi, którego członkowie wspierali akcje inicjowane przez NSZZ „Solidarność”, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Konfederację Polski Niepodległej. Był także uczestnikiem Ruchu Wolnych Demokratów. 
W latach 1983–1985 jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prowadził kolportaż prasy podziemnej, m.in. rozpowszechniał „Biuletyn Łódzki” i „Spotkania”.  Brał udział w manifestacjach ulicznych oraz organizował akcje ulotkowe. W celach dokumentacyjnych fotografował plakaty i hasła o treściach antykomunistycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków