Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Walczak

ur. w 1952 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Pan Stanisław Walczak jako członek prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” (Oddział Wojewódzki w Wałbrzychu) był internowany od 16 grudnia 1981 do 8 stycznia 1982 r. w Świdnicy, następnie od 8 do 15 stycznia 1982 r. w Kamiennej Górze. Od 10 maja do 9 lipca 1982 r. internowano go ponownie w ośrodku odosobnienia w Głogowie. 
5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia w wojskowym obozie specjalnym w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z obronnością kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie w walce z opozycją i stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
W latach osiemdziesiątych Pan Stanisław Walczak był wielokrotnie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.