Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Lach

ur. w 1949 roku w m. Krzczonów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Mieczysław Lach od września 1980 r. tworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Opocznie. W czerwcu 1981 r. został przewodniczącym Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, a następnie delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 15.12.1981 r. do 11.02.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Do 1989 r. kontynuował działalność związkową, inicjując powstanie nielegalnych struktur terenowych w Opocznie i podejmując próby organizacji podziemnych struktur „Solidarności” na terenie całego woj. piotrkowskiego. W listopadzie 1985 r. stanął na czele Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, skupiającego 7. działaczy z terenu Piotrkowa Tryb., Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego. W grudniu 1988 r. w miejscu pracy zainicjował powołanie Zakładowego Komitetu Reaktywowania „Solidarności” w Opocznie, a w lutym 1989 r. brał udział w spotkaniach grup założycielskich NSZZ „Solidarność” z zakładów z terenu Opoczna i okolic, w trakcie których uzgodniono powołanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Opocznie. W latach 1981–1989  podlegał inwigilacji ze strony Służy Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN