Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Roman Kołakowski

ur. w 1948 roku w m. Morąg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Zdzisław Kołakowski, zatrudniony w charakterze informatyka w Centrum Komputerowym w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana”, od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” i prowadził na swoim Wydziale bibliotekę związkową z książkami wydawanymi poza cenzurą.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową zajmując się kolportażem książek wydawnictw podziemnych oraz nielegalnych pism takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra” i „Elana”. Rozpowszechniał wśród pracowników zakładu ulotki nawołujące do strajków i stawiania oporu w różnych jego formach oraz agitował pracowników do noszenia oporników na znak manifestowania biernego oporu przeciwko ówczesnej władzy.
Zajmował się również zbieraniem składek związkowych dla represjonowanych działaczy, które przekazywał do Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom, działającego przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu oraz wspomagał jego pracę poprzez przygotowywanie i dostarczanie paczek żywnościowych rodzinom osób represjonowanych. W dniach 1 i 3 maja 1982 r. uczestniczył w nielegalnych zgromadzeniach zorganizowanych na terenie Torunia.
Za powyższe, został internowany w okresie od 12 maja do 5 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania, wobec prezentowania negatywnej postawy w miejscu pracy, podważającej decyzje władz związane z wprowadzeniem stanu wojennego, został ponownie internowany w okresie od 1 do 16 września 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie.
W związku z prowadzoną działalnością był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa w 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003