Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamińska Anna

Anna Maria Kamińska

ur. w 1954 roku w m. Przyborów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Jesienią 1980 r. współorganizowała struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bielskich Zakładach Przemysłu Lekkiego „Lenko” w Bielsku-Białej, a następnie została członkinią Komisji Zakładowej oraz Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Kierowała działającym pod egidą Związku Ośrodkiem Badań Społecznych w Bielsku-Białej. Z powodu zaangażowania w działalność związkową, 13 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała w ośrodkach odosobnienia w Cieszynie i Darłówku. Z internowania została zwolniona 29 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN