Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matysek Jan

Jan Matysek

ur. w 1938 roku w m. Wyskienice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pan Jan Matysek był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, gdzie w dniach 29 VIII do 3 IX 1980 r. oraz w dniach 14 - 15 XII  1981 r. był uczestnikiem strajku. 
Po przejściu na emeryturę w dniu 14 X 1984 r. wraz z innymi założył Komitet Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym w Katowicach, z którego później powstała Wspólnota Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko – Dąbrowskiego „Solidarność” na terenie Wodzisławia Śląskiego, której był członkiem. Pan Jan Matysek był współorganizatorem drukarni zorganizowanej w swoim garażu w Wodzisławiu Śląskim. Zajmował się stroną techniczną i redakcyjną, prowadził kolportaż materiałów opozycyjnych m.in. biuletynu „KPEiR” czy pisma „Zagłębiowski Informator Solidarności”. 
W dniu 25 XI 1987 r. w wyniku przeprowadzonego przeszukania podczas którego odnaleziono materiały opozycyjne został zatrzymany na 48 godzin. W sierpniu 1988 r. podczas strajków w Jastrzębiu – Zdroju był współpracownikiem sztabu koordynacyjnego w parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z nielegalną działalnością Pan Jan Matysek został ponownie w dniu 24 sierpnia zatrzymany na 48 godzin. Przebywał w areszcie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Od września 1988 r. do lipca 1989 r. był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Jastrzębiu – Zdroju. 
W latach 1984-1989 Pan Jan Matysek nie zaprzestał kontynuowania działalności opozycyjnej, pomimo niejednokrotnie przeprowadzanych z nim rozmów, przesłuchań, przeszukań czy zatrzymań. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN