Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szcześniak  Jan

Jan Szcześniak

ur. w 1951 roku w m. Zbludowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Jan Szcześniak był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Zdrój” w Jastrzębiu-Zdroju. Do czasu wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy tamtejszej kopalni, następnie działał w tajnych strukturach związkowych NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek i prasy podziemnej, które rozpowszechniano na terenie KWK „Jastrzębie-Zdrój” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Podczas stanu wojennego został 18 V 1982 r. internowany jako osoba prowadząca wrogą działalność w stosunku do ustroju i władz PRL. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach oraz w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W trakcie internowania na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej z dnia 16 VI 1982 r. został tymczasowo aresztowany i ponownie osadzony w katowickim areszcie, w którym oczekiwał na proces. W rezultacie przeprowadzonego śledztwa został oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej nielegalnej po 13 XII 1981 r. oraz o udział w rozpowszechnianiu ulotek sygnowanych znakiem „Solidarności”, które kolportowano w maju 1982 r. na terenie KWK „Jastrzębie-Zdrój” w Jastrzębiu-Zdroju. Za powyższą działalność został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 50 tysięcy złotych grzywny. Wyrok zapadł w dniu 1 VII 1982 r. Jednocześnie sąd nakazał uchylenie aresztu i w dniu 1 VII 1982 r. Pan Jan Szcześniak opuścił Areszt Śledczy w Katowicach. 
W maju 1983 r. podjął starania o wydanie zgody przez władze PRL na wyjazd stały do USA. Po otrzymaniu takiej możliwości wyjechał z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał do śmierci. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej