Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kosch Jan
Jan Stanisław Kosch
ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Adwokat. W latach 1980-81 doradca prawny małopolskich struktur NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był pełnomocnikiem reprezentującym osoby represjonowane. Należał do Arcybiskupiego Komitetu Pomocy w Krakowie. Udzielał także pomocy prawnej. 
W związku zaangażowaniem w udzielanie pomocy represjonowanym w ciągu 1982 r. odmawiano mu wpisu na listę adwokacką (ostatecznie wpisany po wyroku Sądu Najwyższego nakazującym jego dokonanie). 
Czynny w Krakowskim Towarzystwie Przemysłowym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN