Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karski Henryk

Henryk Karski

ur. w 1951 roku w m. Nietulisko Małe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był pilotem 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku. W drugiej połowie lat 70. rozpowszechniał w swojej jednostce nadawane przez Radio Wolna Europa informacje uznawane wówczas za „wrogie politycznie”. Za swoje postępowanie został od dnia 9 marca 1979 r. odsunięty od lotów i przeniesiony na stanowisko starszego technika sekcji zaopatrzenia. Według opinii przełożonych „jego interpretacja problemów społeczno- politycznych i gospodarczych w kraju zmierzała do podważenia linii politycznej partii i rządu, a budowana była w oparciu o wiadomości zaczerpnięte z wrogich Polsce ośrodków”. W rezultacie, nie mogąc wykonywać zawodu pilota wojskowego, został zmuszony do wystąpienia o zwolnienie go z zawodowej służby wojskowej, co nastąpiło w październiku 1980 r. Bez zatrudnienia pozostawał do września 1981 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN