Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierzbicki Mateusz

Mateusz Janusz Wierzbicki

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Po protestach robotniczych w czerwcu 1976 r. zaangażował się w zbiórkę funduszy na pomoc dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia oraz kolportował „Biuletyn Informacyjny” KOR. Został zatrzymany 20 maja 1977 r. w Warszawie na 48 godzin z powodu rozklejania nekrologów zawiadamiających o mszy świętej w intencji Stanisława Pyjasa. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Z tego powodu został zatrzymany 5 lutego 1982 r., a następnego dnia tymczasowo aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 25 sierpnia 1982 r. został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. 
Po odzyskaniu wolności współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” i Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWa, zajmując się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze” i miesięcznika „Vacat”. W związku z tym 26 maja 1983 r. został ponownie zatrzymany, a 28 maja 1983 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Dnia 27 lipca 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie uchyliła tymczasowe aresztowanie na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN