Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tarnowska-Tierling Jadwiga

Jadwiga Anna Tarnowska-Tierling

ur. w 1935 roku w m. Nowogródek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Jadwiga Anna Tarnowska-Tierling, absolwentka a następnie pracownik Politechniki Szczecińskiej. W latach 1958-1990 prowadziła Parafialną Sekcję Charytatywną przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. Od września 1980 r. była współorganizatorką, a następnie członkiem Komitetu Założycielskiego związku „Solidarność” na Politechnice Szczecińskiej. 
Od grudnia 1980 r. była współzałożycielką i członkiem Szczecińskiego Klubu Katolików. Po wprowadzeniu stanu wojennego współprowadziła Biskupi Komitet Pomocy/ Biskupi Komitet Chartytatywno-Społeczny działający na rzecz pomocy represjonowanym i ich rodzinom. Zajmowała się także kolportażem pism niezależnych (m.in. „Grot” i „Tygodnik Mazowsze”).
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów