Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gosiewski Krzysztof

Krzysztof Jan Gosiewski

ur. w 1939 roku w m. Mikołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
W latach 1980-1989 był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. W okresie od 6 lutego do 21 sierpnia 1982 r. był internowany. W latach 1982-1988 był członkiem konspiracyjnej i nielegalnej struktury po nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, w której był opowiedziany za redakcję organu prasowego RKW pt. „Regionalny Informator Solidarności”. Aktywnie angażował się w sprawy kolportażu i druku wydawnictw bezdebitowych. Z tego powodu został zatrzymany i skazany w 1987 r. na karę grzywny. Nawiązał ścisłe kontakty z innymi podziemnymi organizacjami kolportującymi nielegalne ulotki i wydawnictwa m.in. z terenu Jastrzębia Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN