Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartczak Jan

Jan Józef Bartczak

ur. w 1947 roku w m. Koźminek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Jan Bartczak, będąc pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, od 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ "Solidarność". W 1981 r. został przewodniczącym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". Dnia 14 grudnia 1981 r. podczas powrotu z obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" został zatrzymany i internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, następnie w Strzebielinku. Zwolniony z internowania dnia 22 grudnia 1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z dnia 9 grudnia 1982 r.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach "Solidarności" zajmując się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Lublina. W dniu 12 kwietnia 1983 r.  dokonano przeszukania miejsca zamieszkania Jana Bartczaka, podczas którego znaleziono bezdebitowe wydawnictwa.
We wrześniu 1983 r. wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec. W dniach 25 stycznia oraz 15 lutego 1984 r. udzielił wywiadu rozgłośniom radiowym „Wolna Europa” i „Głos Ameryki”, w którym przedstawił  sytuację polityczną w Polsce. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1989.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności