Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Artaniak

ur. w 1946 roku w m. Strzałkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Prowadził działalność na terenie Legionowa w latach 1982-1989. Zajmował się kolportażem niepodległościowych wydawnictw w mieście oraz w Mazowieckim Kombinacie Budowlanym Legionowo. Brał czynny udział w zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na pomoc dla internowanych i aresztowanych za działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz współorganizował nadawanie audycji Radia Solidarność na terenie Legionowa. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w okresie 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Oni robili Solidarność. Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, red. Tomasz Elbanowski, Legionowo 2011