Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Budzyński Robert

Robert Bernard Budzyński

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Był zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej” w Poznaniu – przysięgę składał w grudniu 1983 r. w obecności m.in. Macieja Frankiewicza. Drukował bezdebitowe wydawnictwa „Solidarności Walczącej” oraz zajmował się kolportażem książek historycznych, miesięczników - „Czas” i „Niepodległość”, jak również  kalendarzy „SW”. Drukiem wydawnictw „SW” zajmował się od grudnia 1983 r. do początku 1986 r. Był aktywnym uczestnikiem manifestacji rocznicowych w stanie wojennym. Ponadto od 1987 r. do 1989 r. kolportował niezależną prasę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków