Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wawryka Stanisław

Stanisław Wawryka

ur. w 1951 roku w m. Jadowniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Stanisław Wawryka był uczestnikiem strajku w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu-Zdroju w dn. 28 VIII 1980 r. W 1981 r. był delegatem na I Regionalny Zjazd NSZZ Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. 
W dniach od 13-15 XII 1981 r. udzielał pomocy medycznej strajkującym i poszkodowanym w wyniku pacyfikacji jastrzębskich kopalń. 
Ponadto Pan Stanisław Wawryka wchodził w skład redakcji opozycyjnego „Gońca Jastrzębskiego”, który był wydawany w Jastrzębiu-Zdroju od grudnia 1981 do lutego 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN