Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Teresa Prochowska-Frańczak

ur. w 1937 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Pracowała jako nauczyciel w Sandomierzu. Od 1980 r. była członkiem nauczycielskiej „Solidarności” w tym mieście. W dniu 6 marca 1984 r. została aresztowana pod zarzutem, że w okresie od października 1983 r. do 4 marca 1984 r. gromadziła i przechowywała druki oraz pisma pochodzące z nielegalnych wydawnictw. Areszt uchylono na mocy postanowienia z dnia 12 lipca 1984 r. Postępowanie w tej sprawie umorzono 24 lipca 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r. 
Z uwagi na prowadzenie działalności niepodległościowej pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. W okresie od 16 lipca 1984 r. do 16 lipca 1986 r. była objęta zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej