Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Artur

Artur Lucjan Wiśniewski

ur. w 1967 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Artur Wiśniewski w 1983 r. będąc uczniem V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu uczestniczył w akcjach „małego sabotażu” poprzez malowanie na murach haseł popierających NSZZ „Solidarność”, rozrzucanie na ulicach ulotek oraz kolportaż nielegalnej prasy regionalnej: „Toruńskiego Informatora Solidarności”, Kontry” i „Tygodnika Mazowsze”. Przynależał również do nieformalnej grupy „Solidarność-Brzask”, a także wykorzystywał dom rodzinny do wykonywania, drukowania i przechowywania druków niezależnych. 
W dniu 25 kwietnia 1986 r. po dokonaniu przeszukania miejsca zamieszkania został przesłuchany i zatrzymany na 48 godzin. Utrzymywał kontakty z toruńskim odziałem Konfederacji Polski Niepodległej oraz Ruchem „Wolność i Pokój”.
W ramach KPN rozpoczął regularny transport niezależnych wydawnictw pomiędzy Warszawą i Toruniem. 
Dnia 13 grudnia 1988 r. uczestniczył w demonstracji zorganizowanej na toruńskiej Starówce przez studentów z NZS UMK w Toruniu oraz członków Ruchu „Wolność i Pokój”. Za powyższe w ramach represji został zatrzymany i przesłuchany. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN